Hírek

 


 A Tét Magazin online kiadása már a Facebook-on is elérhető  !

______________________________________________________________________


A MAGYAR SZERENCSEJÁTÉK SZÖVETSÉG TELEFONSZÁMA MEGVÁLTOZOTT !!!

 

AZ ÚJ SZÁM:   06(1)270-3022

 

Megkereséseiket továbbra is a  szerszov@szerszov.hu  e-mail címen várjuk írásban.

________________________________________________________________________

A SAJTÓKÖZLEMÉNYEK EGYSÉGESEN A SAJTÓ MENÜPONTBAN TALÁLHATÓK !
________________________________________________________________________

Tisztelt Szakmabeli ! 

Az Alkotmánybíróság szeptember 30-án elutasította a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése első mondata és a 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdésére, M) cikkére, II. cikkére, VI. cikkének (1) bekezdésére, XIII. cikkének (1)-(2) bekezdésére és XV. cikkének (2) bekezdésére alapított – indítványt és alkotmányjogi panaszokat. A támadott jogszabályi rendelkezések alapján 2012. október 10-ét követően pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban, egy gazdasági társaság által üzemeltethető. Az alapvető jogok biztosa utólagos normakontrollra irányuló kérelmében előadta, hogy a támadott rendelkezések sértik az érintett vállalkozók tulajdonhoz való jogát, ellentétesek azzal a követelménnyel, hogy a jogszabályok hatályba léptetésekor kellő felkészülési időt kell biztosítani a jogi környezethez való alkalmazkodáshoz. A határozat indokolása szerint a jogalkotónak a törvényjavaslat indokolásában kinyilvánított azon szándéka, hogy szociális, egészségügyi és gazdasági okokból radikálisan csökkentse a társadalom leginkább veszélyeztetett csoportjai, rétegei hozzáférhetőségét a pénznyerő automatákhoz, közérdekűnek tekinthető és önmagában véve nem ütközik alaptörvényi rendelkezésekbe. Az Alkotmánybíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szerencsejátékok formái közül a pénznyerő automaták kiemelt, szignifikáns szerepet játszanak a játékszenvedély és az ahhoz vezető játékfüggőség okozásában. Az Alkotmánybíróság szerint a törvénymódosítás hatályba léptetése valóban nem biztosított felkészülési időt, azt viszont a nemzetbiztonsági kockázat elleni minél sürgősebb fellépés tette szükségessé. Ebben az esetben a felkészülési idő biztosítása a hatályba léptetett jogszabály végrehajtásának hatékonyságát redukálva éppen a jogalkotói szándék ellen hatott volna. Ugyanakkor megjegyezte az Alkotmánybíróság, hogy a jelen ügyben a kártalanítás biztosítása a jogállamiságból eredő elvárás, amelynek a jogalkotó a nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos eljárás lezárása után eleget tehet. A határozathoz Bragyova András és Kiss László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

A határozat teljes szövege ITT olvasható .


_________________________________________________________________________

Tisztelt Szakmabeli !

Az alábbi mellékletben a NAV szakmai véleményét olvashatja a tört havi játékadóval kapcsolatban.

www.szerszov.hu/pdf/Nav_level_torthavi_jatekado.pdf


________________________________________________________________________

Tisztelt Üzemeltető ! Tisztelt Szakmabeli !


Az idei évtől lehetőségünk van rá, hogy adónk 1%-át a Szerencsés Segítség Alapítvány -nak ajánljuk fel.

Kérünk Titeket , hogy ezt a felajánlást a Magyar Szerencsejáték Szövetség alapítványának javára tegyétek meg, ami nagy segítséget nyújtana munkánkhoz a szakma esetleges újra indulása esetén .

A rendelkezésben a következő adószámot kell megjelölni: 18617711-1-11

Köszönettel:
az Alapítvány kuratóriuma

________________________________________________________________________

Tisztelt Szervező !

A Magyar Szerencsejáték Szövetség a „szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezései tárgyában” benyújtott alkotmányjogi panaszát az Alkotmánybíróság március 4-i ülésén befogadta és a későbbiekben tárgyalni fogja.

A beadvány tartalma: Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek (Szjtv.) - a 2012. évi CXLIV. törvénnyel beiktatott - 26. § (3) bekezdése és 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A támadott rendelkezések értelmében 2012. október 10-től pénznyerő automaták kizárólag kaszinóban üzemeltethetők. A korábban pénznyerő automaták üzemeltetésére kiadott engedélyek a 2012. évi CXLIV. törvény hatályba lépésével hatályukat vesztették, melynek következtében számos szerencsejátékkal foglalkozó vállalkozás ellehetetlenült.
Az indítványozó szerint a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt a vitatott rendelkezések hatálybalépésének meghatározásakor. Álláspontja szerint az Szjtv. 26. § (3) bekezdése és 40/A. § (1) bekezdése sérti az érintett vállalkozások emberi méltósághoz való jogát, tulajdonhoz való jogát, a vállalkozáshoz való jogot, és hátrányos megkülönböztetést valósít meg…

Alkotmánybíróság honlapján: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/DBD7732C2737B486C1257AF70020F8C0?
 


________________________________________________________________________


SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. október 29.

Vizsgálódik az Európai Bizottság a nyerőgépek betiltása miatt 
Már vizsgálja az az Európai Bizottság a Magyar Országgyűlés által elfogadott szerencsejáték törvény módosítását, a nyerőgépek azonnali betiltásának indokát megalapozó anyagokat már be is kérte a Magyar Kormánytól – tudatta a Magyar Szerencsejáték Szövetséggel (MSzSz) Az Európai Pénznyerő automatákat Üzemeltetők Szövetsége (EUROMAT). Az Európai Bizottságnál az MSzSz külön is panasszal élt, amit a bizottság befogadott...
 
Tovább a közlemény teljes szövegére >>>
_________________________________________________________________________

NAV-SZEF TÁJÉKOZTATÓ - 2012 október 18.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény 2012. október 10-én hatályba lépett, és a hatálybalépést követő napon valamennyi pénznyerő automata és játékterem engedély érvényét vesztette. 

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 51. § (5) pontja alapján a szervező tevékenységének megszűnése esetén 8 napon belül, a tevékenység saját elhatározásából való megszüntetése esetén az ennek megállapítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles időszaki elszámolást benyújtani az állami adóhatóságnak a még el nem számolt időszakra vonatkozóan. 

A fentiekben leírtak alapján valamennyi, a törvény módosítását megelőző időszakban pénznyerő automatát és játéktermet üzemeltető szervező szerencsejáték szervezői tevékenysége 2012.10.11-én a törvény erejénél fogva megszűnt, a tevékenység megszűnésről az állami adóhatóság határozatot nem hoz, a szervezők részére értesítést nem küld. 

A tevékenység megszűnését követő 8 napon belül, így 2012.10.19-ig a szervező köteles időszaki elszámolást benyújtani az állami adóhatóságnak a még el nem számolt időszakra vonatkozóan.
_________________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. október 17.

Hatástanulmány a játéktermeket, nyerőgépek üzemeltetését és az e-kaszinókat betiltó szabályozás várható gazdasági hatásairól 

130,5 milliárd forintra tehető az azonnali egyszeri kár, a 10 év alatt keletkező veszteség pedig 1.500 milliárd forint, amit a nyerőgép iparág betiltásával elkönyvelhet az állam és a vállalkozások – derült ki a Magyar Szerencsejáték Szövetség hatástanulmányából. A jelen gazdasági helyzetben, amikor újabb százmilliárdos megszorításokat kell bejelenteni, a szakértők szerint a kormány döntése elhibázottnak tűnik. Elkészült az a hatástanulmány, melyet a Magyar Szerencsejáték Szövetség a játéktermeket, nyerőgépek üzemeltetését és az e-kaszinókat betiltó szabályozás várható gazdasági hatásairól készíttetett szakértőivel. A tanulmány az elmúlt több mint húsz év iparággal kapcsolatos költségvetési tételeket veszi alapul, amikor a tiltás napján keletkezett károkat összegzi az államnál és a vállalkozásoknál egyaránt. A hatástanulmányban az iparág szakemberei közel száz szerencsejáték szervező cég véleményét is alapul vették. 

A részletek a mellékletben olvashatók.
_________________________________________________________________________

Tisztelt Játéktermi Alkalmazottak !

A pénznyerő automaták betiltása miatt munkahelyüket elvesztő alkalmazottak részére a Magyar Szerencsejáték Szövetség önköltséges Pókerosztó tanfolyamot szervez.
A tanfolyam a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált tanfolyam, tematikája és tanúsítványa megegyezik  az MSZSZ, illetve a Pókerszövetség által korábban szervezett tanfolyamokkal.
 
A tanfolyam díja 5.000,- Ft/fő, mely minden felmerülő költséget tartalmaz. A tanfolyam 3 x 2 napos, helyszíne: Budapest XIII. ker., Váci út 184. 

A tanfolyamot kizárólag a szerencsejáték törvény módosítása miatt állásukat elvesztett, vagy hamarosan elvesztő személyek vehetik igénybe. 

Kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezésükkor írják meg, hogy hétköznapi vagy hétvégi időpontban szeretnének részt venni a tanfolyamon. Tanfolyamok a beérkező jelentkezések számától függően, folyamatosan indulnak. 

Jelentkezni e-mailben a szerszov@szerszov.hu címen lehet. 
Információ: Erdei Csaba (20 444-5400), vagy MSzSz Titkárság.
_________________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. október 10.
A nyerőgép iparág számára gyásznapot hirdettek a jogalkotók

Ma éjfélkor országszerte minden I-es és II-es kategóriás játékterem bezár, a betiltott nyerőgép iparágban eddig dolgozó 40.000 ember holnaptól a munkanélküliek táborát bővíti – tudatta a Magyar Szerencsejáték Szövetség. A nyerőgéppel rendelkező vendéglátóhelyek közül tízből nyolc ugyancsak lehúzza a rolót vidéken és a fővárosban. A Magyar Közlönyben ma délután kihirdetett szerencsejáték törvény szerint a jogszabály hatályba lépését követő napon a teremengedélyek érvényüket vesztik, azokat 15 napon belül le kell adni az adóhatóságnak. – A nyerőgép iparág dolgozói számára gyásznapot hirdettek mára a jogalkotók. A 21 éve liberalizált gazdasági tevékenységként működő ágazatot példátlan módon alig egy hét alatt tiltották be. A szereplők nem tehetnek mást, mint bezárják termeiket és vizsgálják a jogos kárigényük bejelentésének lehetőségét – fogalmazott Schreiber István, a Magyar Szerencsejáték Szövetség elnöke. – A jogállamiság keretein belül az Alkotmánybíróságnál, az ombudsmannál és ezzel párhuzamosan - mint azt már bejelentettük -, Brüsszelben és Strasbourgban is keressük igazunkat - mondta az elnök. A piaci szereplők különböző jogcímeken történő éves befizetése a költségvetésbe 70 milliárd forint volt (ebből játékadó évente 35 milliárd). Ez a huszonegy év alatt több száz milliárd forint volt. Ebben a gazdasági és pénzügyi helyzetben ez aligha volt indokolható lépés a törvényhozás, a kormány részéről.

________________________________________________________________

NAV-SZEF Tájékoztató a játékterem és a pénznyerő automata üzemeltetés tilalmáról:

http://www.szf.hu/Files/130_2012.pdf
_____________________________________________________________

Tisztelt Szervezők !

Megjelent a Magyar Közlöny 133. száma, amiben kihirdették a Szerencsejáték törvény módosítását. 
Magyar Közlöny 133. számának letöltése
_____________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. október 09.
Az osztrákok, a németek és a hollandok is bejelentéssel éltek és panaszt tesznek az Európai Bizottságnál a magyar szerencsejáték törvény miatt.

Külön is panasszal él az Európai Bizottságnál az Osztrák, a Német, a Holland, a Szlovén és a Magyar Szerencsejáték Szövetség, és az EUROMAT a szerencsejáték törvény jogellenessége miatt. Az EUROMAT (18 európai ország érdekvédelmi szervezetét tömörítő Európai Pénznyerő Automatákat Üzemeltetők Szövetsége), és a tagszövetségek magyarországi befektetésekkel rendelkező tagjaik érdekében tesznek panaszt az EB-nél. Véleményünk szerint a törvénymódosítás kifejezetten agresszív és versenyellenes intézkedés a privát szektorral szemben, amely a magyar gazdaságon kívül számos társ tagországban működő vállalkozás magyarországi leányvállalatainak érdekeit is súlyosan sérti. A befektetők és a tagszervezetek szerint ellentétes a jogbiztonság elvével a nyerőgép iparág teljes betiltása, hiszen a Magyar Parlament még a nyáron több intézkedéssel (májusi törvénymódosítás, júniusi végrehajtási rendelet) is a beruházásra ösztönözte a külföldi és a magyar cégeket, akik a szerver alapú átállásra készültek. A tiltás következtében a cégek csődbe mennek, állniuk kell a hosszú távú szerződéseik felmondásából származó kártérítéseket, valamennyi alkalmazott jogos követeléseivel kapcsolatos terheket és a felszámolási eljárások összes költségét.

Tovább a közlemény teljes szövegére >>>

________________________________________________________________


SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. október 08.
Az Alapvető Jogok Biztosához fordul és alkotmányjogi panasz indítványt terjeszt be az MSzSz.

Az MSzSz reméli: az AB megállapítja a szerencsejáték törvény módosításának alaptörvény-ellenességét és megsemmisíti a jogszabályt Alkotmányjogi panasz indítványt terjeszt be a nyerőgép iparág vállalkozói és dolgozói nevében az ágazat érdekvédelmi szervezete a Magyar Szerencsejáték Szövetség, valamint több érintett vállalkozás tulajdonosa, amennyiben a Köztársasági Elnök aláírja a szerencsejáték törvény módosítását és kihirdetik a jogszabályt. Az MSzSz és több tagja alkotmányjogi panasz indítványában azt kéri a tisztelt Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a jogszabály alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt, mivel az számos ponton sérti az Alaptörvényt. Az MSzSz, mint érdekvédelmi szervezet, továbbá az ország több területéről az ágazatban érdekelt személy az Alkotmánybíróság mellett, az Alapvető Jogok Biztosához is fordul a véleményük szerint alkotmánysértő jogszabály kapcsán az alapjogi sérelmekre hivatkozva. Arra kérik majd az ombudsmant, hivatalból forduljon az Alkotmánybírósághoz, mert állampolgárok, mint természetes személyek szélesebb csoportját éri alapjogi sérelem. Megélhetéshez és a munkához való joguk sérült a tevékenységet tiltó jogszabály megjelenésével, ezért az MSzSz úgy véli, az ombudsman haladéktalanul köteles hivatalból eljárást indítani és az Alkotmánybírósághoz fordulni. Az MSzSz továbbra is bízik abban, hogy az államfő nem írja alá az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt.

Tovább a közlemény teljes szövegére >>>
________________________________________________________

Tisztelt Szervezők !


A héten megszavazott törvénymódosítás elengedhetetlenné tesz a jogi lépések megtételét, ami akkor lesz eredményes, ha minél többen pertársaságba tömörülünk és együttesen képviseljük az érdekeinket. Mivel a pereskedés költségekkel jár, mindannyiunk érdeke, hogy minél többen osztozunk a terheken. Természetesen több iroda ajánlatát is bekérjük és közösen fogunk dönteni a minket képviselő ügyvédi iroda kiválasztásáról.
Kérünk mindenkit, aki jogi úton kívánja érdekeit érvényesíteni a törvénymódosítás hátrányos következményei miatt, hogy jelentkezzen a Magyar Szerencsejáték Szövetségnél levélben (1138 Bp.Váci út 184. ) vagy e-mail-ben. (szerszov@szerszov.hu)
_______________________________________________________________

Az Európai Pénznyerő automatákat Üzemeltetők Szövetsége (European Gaming and Amusement Federation), az EUROMAT, melynek 18 európai ország szerencsejáték szövetsége is tagja – köztük a Magyar Szerencsejáték Szövetség – az Európai Bizottsághoz fordult a Magyar Országgyűlés által kedden elfogadott szerencsejáték törvénymódosítás miatt, mert úgy gondolják, hogy a Magyar Kormány részéről jogellenesség áll fenn. Az EUROMAT kéri annak megvizsgálását, hogy a jogszabály a 98/34/EC Direktívában foglaltaknak megfelel-e. Az EUROMAT emlékeztet arra, hogy az Európai Bíróság már Lengyelországban jogellenesnek ítélt hasonló intézkedéseket. A hivatkozott ítéleteket anyagukhoz csatolták.

________________________________________________________________


SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012. október 02.
Petíciót adott át a köztársasági elnöknek a Magyar Szerencsejáték Szövetség elnöke.

Negyvenezer, a nyerőgép iparágban dolgozó magyar család nevében petíciót adott át a köztársasági elnöknek a Magyar Szerencsejáték Szövetség elnöke. Az államfő Áder János lábadozása miatt Schreiber Istvánt a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója, Haszonicsné dr. Ádám Mária fogadta. Az MSzSz elnöke elmondta, hogy a 21 éve liberalizált gazdasági tevékenységként működő ágazat dolgozói, negyvenezer magyar család nevében petíciójukban arra kérik a Tisztelt Köztársasági Elnök Urat, hogy jogkörénél fogva akadályozza meg, és ne írja alá a tulajdonhoz való alkotmányos jogot sértő törvényt, amely véleményük szerint a jogbiztonság elvét is sérti az azonnali hatályú jogelvonás révén. Schreiber közölte, hogy azt kérték az államfőtől, hogy a jogállam és a demokratikus működés legfőbb őreként olyan törvényjavaslatot készíttessen elő, amely az iparágat és annak szereplőit nem lehetetleníti el.
_______________________________________________________________


SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012 október 02.

Pertársaságot alapítanak a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSzSz) tagjai – jelentette be Schreiber István, az MSzSz elnöke. A nyerőgép iparág összes szereplője pertársaságot fog alapítani, hogy megpróbáljuk a jogainkat érvényesíteni. Minden szintre el fogunk menni, ahol ezt a jogállam keretein belül megtehetjük, ha kell az utolsó állomás Brüsszel és Strasbourg – mondta az elnök. A kormány döntésével az ágazat tagjai hatalmas károkat szenvedtek, több tízezer ember kerül utcára, több milliárd forint értékű eszközt, ingatlanokat veszítettek, több ezer vendéglátóhely fog bezárni. Több milliárd forintos befektetések, beszállítói megrendelések lettek semmivé. Schreiber közölte: a károkat a vállalkozások már megfizették, akik közösen vizsgálják jogos kárigényük bejelentésének és megtérítésének lehetőségét.

Videóanyag:
ATV Hiradó - 2012.10.02
ATV - Egyenes Beszéd - 2012.10.02

_________________________________________________________________

 Tisztelt Szervezők !

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerencsejáték törvény végrehajtási rendelete értelmében 2012. július 29-ig minden üzemelő pénznyerő automatán, jól látható helyen fel kell tüntetni az alábbiakat:

1.  A gép SZF engedély számát. 
2.  Legalább egy játékfüggőség megelőzése, illetve kezelése terén a játékosoknak segítséget nyújtó, magyarországi székhellyel rendelkező szervezet telefonszámát. Ehhez javasoljuk a több éve eredményesen működő Szerencsés Segítség Alapítványt, ahol szakképzett addiktológus fogadja a hívásokat. Telefonszám: 06 (1) 270 3022 
3.  A NAV által működtetett, a panaszok bejelentésére szolgáló, ingyenesen hívható zöld számot: 80/205-352

_________________________________________________________________

32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról: LETÖLTÉS >>>

14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról : LETÖLTÉS >>>
 
__________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
2012 június 29.

Egy új és biztonságos rendszerben visszatérhetnek a munkavállalók és a játékosok a szerencsejáték iparágba, mert kijött a szerencsejáték törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet. Gyors engedélyeztetési eljárásokkal még befolyhat a játékadó bevétel. Az MSzSz szerint a vhr megfelel a szakmai kritériumoknak, így kiépülhet a szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetési rendszer.
Szűkített formában elkezdheti újraépíteni magát a tavaly november óta egyötödére zsugorodott nyerőgép iparág, ugyanis az új szerencsejáték törvényhez kapcsolódó, ma nyilvánosságra hozott végrehajtási rendelet (vhr) megteremti a világ egyik legátláthatóbb, az állam, a játékosok és az üzemeltetők számára egyaránt biztonságos működés alapjait – jelentette be Schreiber István, a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSzSz) elnöke. Schreiber kiemelte: az ágazat vállalkozói szerint ahhoz, hogy a drasztikus adóemelés negatív hatásait mérsékelni lehessen, fontos, hogy mielőbb kiépüljön vhr-ben meghatározott szerver alapú üzemeltetési rendszer, hogy a pénznyerő automatákat üzemeltető vállalkozások mielőbb áttérhessenek a szerver alapú üzemeltetésre, amihez a hatóságok gyors ügyintézésére is szükség van a kalkulált játékadó bevételek realizálásához... 

Tovább a közlemény teljes szövegére >>>

_________________________________________________________

Tisztelt Szervezők !


A Magyar Közlöny június 28-án megjelent 79. száma meghozta végre  a régóta várt végrehajtási rendeletet.

Aki a rendelet részleteire kíváncsi ,  a letöltést követően, a  12 289. és a 12 295. oldaltól megtalálja a  szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos  részeket.

Letöltés : http://magyarkozlony.hu/pdf/13246

_________________________________________________________________


A Szerencsejáték Szövetség üdvözli az iparági változásokat rögzítő törvényt
2012. június 22., péntek (MTI)

A Magyar Szerencsejáték Szövetség szerint a magyar kormány nemcsak Európa, hanem a világ egyik legátláthatóbb, az állam, a játékosok és az üzemeltetők számára egyaránt a legbiztonságosabb piaci működés alapjait teremteti meg a szerencsejáték törvény módosításával.
    Az MTI kérdésére a szövetségnél elmondták, hogy a törvénymódosítás kihirdetésével elhárult minden akadály a szerencsejáték törvény végrehajtási rendeletének (vhr) kiadása elől, és ezzel belátható közelségbe kerülhet a szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetés. 
    Az iparág szereplőit érdekvédelmi szervezetbe tömörítő MSzSz elnöke Schreiber István szerint a piaci szereplők garanciának tartják a vhr mielőbbi megjelenésére a törvénymódosítást, valamint azt a tényt, hogy a második félév stabil játékadó
 
bevételeit a szerver alapú rendszertől várja a nemzetgazdasági miniszter. 
    A kormány szándéka realizálni az új üzemeltetési formához kötött adóbevételeket, és ennek feltétele a szervezet szerint az, hogy mielőbb hozzák nyilvánosságra a vhr-t is. Sőt, a kormány illetékes szervezetei vélhetően nyitottak az engedélyeztetési eljárások gyorsítására, az "átállás felpörgetésére is". 
    Az MSzSz úgy véli, hogy a hatóságok is érdekeltek a gyors és kiszámítható ügyintézésben. Így a szakmai szervezet megítélése szerint akár három hónap múlva startolhat az új rendszer az engedélyezési eljárásokat követően. 
    Schreiber István elmondta, hogy a végrehajtási rendelet megjelenése az első lépése annak az engedélyeztetési folyamatnak, amelynek a végén hatósági engedéllyel rendelkező, központi szerverhez kapcsolódó pénznyerő automaták fogják kiszolgálni a játékosok igényeit. 
    Első lépésként auditáltatni kell a központi szervert a törvényi feltételeknek megfelelő auditornál, de az eljárásnak nincs határideje. Így kérdés, mikor jut el az aspiráns szerverüzemeltető az NGM eljárásig, ahol egy kilencven napban maximált procedúra után engedélyt kaphat. 

Tovább a közlemény teljes szövegére >>>

________________________________________________________________

Tisztelt Szervezők !

A parlament által június 4-én megszavazott törvénymódosítást a tegnapi napon az Országgyűlés elnöke aláírta és tovább küldte a köztársasági elnöknek aláírásra. A köztársasági elnöknek megküldött törvény módosítás szövege az alábbi dokumentumban olvasható.

Pdf dokumentum:
T/7028/30. számú iromány  >>>

A szerencsejáték törvényt érintő módosítások a 7.§ -tól a 9.§-ig találhatók.

_________________________________________________________________

Így folyhat be a játékadó: az érintettek adtak tanácsot Matolcsyéknak 
2012.  június 07.  Forrás:
hvg.hu Befolyhat a kormány által tervezett játékadó-bevétel, ha átállhat a szerencsejáték-piac a szerver alapú üzemeltetésre - írja közleményében a Magyar Szerencsejáték Szövetség.

Már idén kalkulálhat a szerver alapú üzemeltetésből származó játékadó-bevételekkel a kormány, amennyiben a lehető leghamarabb kiadja a szerencsejáték-törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletet - véli a pénznyerő ágazat több mint kilencven százalékát huszonegy éve képviselő érdekképviseleti szervezet, a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSZSZ). "Egyes szélsőséges piaci hangoktól eltekintve" az MSZSZ szerint a kormány által tervezett 37,2 milliárd forint játékadó akár be is érkezhet a költségvetésbe, ha a szerencsejáték-törvény hétfői módosítását gyors ütemben a végrehajtási rendelet kiadása követi...

Tovább a teljes cikk szövegére  >>>
_______________________________________________________________

Félkarú a rabló: 18ezer magyar állása veszélyben 
2012. június 7. csütörtök / szerző Nagy Bálint / Forrás :
www.pénzcentrum.huTöbb mint ezer szerencsejátékszervező vállalkozás, 18 ezer vendéglátóhely léte és az ott dolgozók (vendéglátóegységenként minimum 1 alkalmazott) megélhetése múlik azon, hogy tető alá kerül-e végre a szerveralapú pénznyerő automaták működtetéséhez szükséges végrehajtási rendelet. Schreiber István, a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSzSz) elnökének álláspontja szerint ugyanis minél tovább csúszik az új rendszer bevezetése, annál több vállalkozás húzhatja le végleg a rolót...

Tovább a cikk teljes szövegére >>>

________________________________________________________


SAJTÓKÖZLEMÉNY
2012. június 7.

Befolyhat a játékadó bevétel, ha átállhat a szerencsejáték piac a szerver alapú üzemeltetésre

Már idén kalkulálhat a szerver alapú üzemeltetésből származó játékadó bevételekkel a kormány, amennyiben a lehető leghamarabb kiadja a szerencsejáték törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletet – véli a pénznyerő ágazat több mint kilencven százalékát huszonegy éve komplexen képviselő érdekképviseleti szervezet, a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSzSz). 

 Egyes szélsőséges piaci hangoktól eltekintve az MSzSz szerint a kormány által tervezett 37,2 milliárd forint játékadó akár be is érkezhet a költségvetésbe, ha a szerencsejáték törvény hétfői módosítását gyors ütemben a végrehajtási rendelet (VHR) kiadása követi. „Felkészültek a startra a pénznyerő ágazat szereplői, hogy a legutóbbi törvénymódosítást követően reményeik szerint hamarosan megjelenő végrehajtási rendeletnek mindenben a lehető leggyorsabban meg tudjanak felelni” – emelte ki Schreiber István, az MSzSz elnöke. Az elnök úgy látja, az aggályok a játékadó bevétel felől csak akkor igazolódhatnak, be, ha a VHR nyilvánosságra hozatala sokat csúszik, hiszen a szerver alapú üzemeltetésre való átállás alapfeltételeit az teremti meg.

Az MSzSz szerint a VHR nyilvánosságra hozatalától számítva, ha a hatóságok is érdekeltek a gyors és kiszámítható ügyintézésben, három hónap alatt startolhat az új rendszer az engedélyezési eljárásokat követően. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha ebben a hónapban kijön a VHR és a jelenlegi engedélyeztetési gyakorlatot meggyorsítják. A törvénymódosításból és Dr. Matolcsy György írásbeli válaszából a szervezet szerint egyértelmű, hogy a kormány szándéka realizálni az új üzemeltetési formához kötött adóbevételeket. A piaci szereplők garanciának tartják a VHR mielőbbi megjelenésére azt, hogy a második félév stabil játékadó bevételeit a szerver alapú rendszertől várja a nemzetgazdasági miniszter.
 

 
 
  Magyar Szerencsejáték Szövetség | weboldal készítés | keresooptimalizálás | látogatottság növelés | honlapkészítés